Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Rainer Maria Rilke für Lou Andreas Salomé [μετ. ΦΚ]

für Lou Andreas Salomé

Warst mir die mütterlichste der Frauen,
ein Freund warst Du, wie Männer sind,
ein Weib, so warst Du anzuschauen,
und öfter noch warst Du ein Kind.
Du warst das Zarteste, das mir begegnet,
das Härteste warst Du, damit ich rang.
Du warst das Hohe, das mich gesegnet-
Und wurdest der Abgrund, der mich verschlang.


για τη Λου Αντρέας Σαλομέ

Ήσουν για μένα η πιο καλή μες τις γυναίκες μάνα,
Φίλος ήσουνα εσύ, όπως είναι για μένα οι σερνικοί,
Έτσι φαινόσουν ότι ήσουν, μία ντάμα,
Κι ακόμη πιο συχνά ήσουν εσύ ένα παιδί.
Ήσουν το τρυφερότερο απ’ τα πλάσματα, που μ’ είχε συναντήσει,
Το πιο σκληρό απ’ τα πλάσματα, όπου μαζί του είχα σχετιστεί.
Ήσουνα το ύψος, όπου μ’ είχε ευλογήσει,
Η άβυσσος έγινες, που μ’ έχει καταπιεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: