Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Από την απολογία του Σάκη Καράγιωργα στο Έκτακτο Στρατοδικείο της Αθήνας (7 Απριλίου 1970)


«Αυτός ο λαός έκανεν πολλάς θυσίας και δαπάνας χάριν εμού. Με εσπούδασεν εις τα ελληνικά πανεπιστήμια, με έστειλεν με υποτροφίαν δι’ ανωτέρας σπουδάς εις το εξωτερικόν, με έκανεν καθηγητήν ανωτάτης σχολής και ανώτατον κρατικόν λειτουργόν. Δι’ όλας αυτάς τας θυσίας τι ζητεί ως αντάλλαγμα από εμέ ο ελληνικός λαός και η πατρίς; Τι ζητεί από όλους τους πνευματικούς ανθρώπους; Δύο μόνον πράγματα. Να προσφέρουν τας επιστημονικάς των υπηρεσίας και να είναι θεματοφύλακες των ηθικών και πνευματικών αξιών του ελληνικού λαού. Είχα υποχρέωσιν, επομένως, κύριοι στρατοδίκαι, να εξοφλήσω αυτό το μεγάλο χρέος μου, ακόμη και εάν παρίστατο ανάγκη να δώσω και την ζωήν μου».

 
Διαβάστε και κατεβάστε σε ebook τις «Ομιλίες από την εκδήλωση για τα 20 χρόνια από το θάνατό του Σάκη Καράγιωργα» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Θεοφάνης Πάκος: Πρόλογος
- Νίκος Πετραλιάς: Μια σύντομη αναφορά στο επιστημονικό έργο του Σάκη Καράγιωργα
- Λαοκράτης Βάσσης: Καράγιωργας και Μεταπολίτευση - Η εναλλακτική πολιτική του σκέψη
- Νίκος Κωνσταντόπουλος: Τον Σάκη Καράγιωργα να μνημονεύουμε σύντροφοι
- Ο επίλογος της απολογίας του Σάκη Καράγιωργα στο Έκτακτο Στρατοδικείο της Αθήνας στις 7 Απριλίου 1970

Δεν υπάρχουν σχόλια: