Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Piano solo works


Συλλέκτης
Ιδιωτεύσεων
Επιλογών
Εκ του επίπονου
Που επιμένουν
Στα χρόνια της αγοράς
Ν’ αγγίξουν
Τον ηχοδίφη

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκείνου που –
Απ’ τους μαγνητικούς συριγμούς
Τους μετρημένους σε λεπτά
Στον ορίζοντα των δεδομένων
Ωρών εκατοντάδων να δράττονται –
Ιδιωτεύει
Στου φυσικά εκπορευόμενου
Τη στέρηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: