Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

Στο φαινόμενο της σήραγγας


[Αγία Παρασκευή, Οδός Αγίας Παρασκευής-Χαλανδρίου, 01.10.2015 13.05]

Αν ο ποδηλάτης γνωρίζει φυσική στο μόνο που θα ήλπιζε θα ήταν το φαινόμενο της σήραγγας, φαινόμενο σύνηθες στον απρόσιτο εμπειρικά μικρόκοσμο, να του εξασφαλίσει πιθανότητες στο πέρασμα. Στον κόσμο όμως του ανάδελφου έλληνα που κάνει τον αρχικό βασικό και τον κατόπιν μελέτης ειδικευμένης μελετητικής εταιρίας τελικό σχεδιασμό της χάραξης, που εκτελεί το έργο, που επιβλέπει το έργο, που πιστοποιεί το έργο, που παραλαμβάνει καλώς εκτελεσμένο το έργο, που ο κάθε από αυτούς δηλώνει υπεύθυνους τους άλλους, δεν υπάρχει ελπίδα…

Δεν υπάρχουν σχόλια: