Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Yma Sumac

Yma Sumac: ποτέ φωνή σαν αυτήν!

Τέσσερις ιστορικοί δίσκοι της:


Voice of the Xtabay (1950)

Taita Inty (Virgin Of The Sun God)
Ataypura (High Andes)
Accla Taqui (Chant Of The Chosen Maidens)
Tumpa (Earthquake)
Choladas (Dance Of The Moon Festival)
Wayra (Dance Of The Winds)
Monos (Monkeys)
Xtabay (Lure Of The Unknown Love)
K'Arawi (Planting Song)
Cumbe-Maita (Calls Of The Andes
Wak'Ai (Cry)
Incacho (Royal Anthem)
Chuncho (The Forest Creatures)
Llullia Mak'Ta (Andean Don Juan)
Malaya! (My Destiny)
Ripui (Farewell)

Ακούστε τον εδώ.


Legend Of The Sun Virgin (1952)

Κaribe Taki
Lamend
Kon Tiki
Montana
Zana
No Es Vida
Kuyaway (Inca Love Song)
Suray Surita
Mamallay
Ccori Canastitay {except Witallia! (Fire In The Andes) and Panarima}

Ακούστε τον εδώ.


Inca Taqui (1953)

K’Arawi (Planting song)
Cumbe-Maita (Calls of the Andes)
Wak’ AI Cry
Incacho (Royal Anthem)
Chuncho (The forest creatures)
Llulla Mak’ Ta (Don Juan Andean)
Malaya! (My destiny)
Ripui (Farewell)

Ακούστε τον εδώ.


Mambo! (1955)

Bo Mambo
Taki Rari
Gopher
Chicken Talk
Goomba Boomba
Malambo No.1
Five Bottles Mambo
Indian Carnival
Cha Cha Gitano
Jungla
Carnavalito Boliviano

Ακούστε τον εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: