Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

Με θάνατο καφέ.[πρώην Σ.Σ. Μύλων Λέρνης, 29.06.2016 13.11]

Στ’ αγάλματα, τα όσο ζούσανε πολύχρωμα, με θάνατο στα μουσεία λευκό αμείβουμε για παντού που δεν μας πήγανε.
Στα τρένα, τα όσο ζούσανε πολύχρωμα, με θάνατο στων ευκαλύπτων την ξεχασμένη δροσιά καφέ αμείβουμε για παντού που μας πήγανε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: