Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Χρήστος Νικόλης - Περί λόγου ο λόγος
Διαβάστε ή κατεβάστε (σε μορφή pdf), ακολουθώντας το σύνδεσμο εδώ, το εκατοστό εξηκοστό δεύτερο βιβλίο της σειράς "εν καινώ" των 24Γραμμάτων, με τίτλο: "Περί λόγου ο λόγος" του Χρήστου Νικόλη.

---------------------------------

Ως πρό-λογος

Λόγος
Μια λέξη
Ένα σημαίνον
Άπειρα τω αριθμώ σημαινόμενα

Η λέξη «λόγος» είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τον άνθρωπο. Ποια είναι η σημασία της; Ποιες έννοιες περιέχει; Τι είναι; Είναι μια λέξη; Είναι κάτι άλλο; Κάτι περισσότερο; Είναι ο νους; Είναι η ίδια αυτή καθαυτή η λογική; Ή απλά είναι το μέσο για την έκφραση του νου; Υπάρχουν όρια στο πλήθος των εννοιών; Σε αυτές καθαυτές τις έννοιες; Στον νου; Στον λόγο;

Δεν υπάρχουν σχόλια: