Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Σε σιδερόφρακτες λωρίδες.[φωτογραφία: Ντέμης Κωνσταντινίδης. Έργα ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβρης 2016]

Για ποια, μεταξύ των λωρίδων με τα τροχοφόρα και των ανήλιαγων υπόγειων διαδρομών των εργολάβων, ελευθερία;

Δεν υπάρχουν σχόλια: