Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Αγρύπνησα [Victor Marie Hugo, 26 Φεβρουαρίου 1802 – 22 Μαΐου 1885, μετ. Κωστής Παλαμάς]


ΑΓΡΥΠΝΗΣΑ

Αγρύπνησα, υπηρέτησα, έκαμα ό,τι μπορούσα,
κι είδα πως είχε ο πόνος μου συχνά για πληρωμή
περίγελο. Με μάτιασε το μίσος, και απορούσα,
γιατί πολύ υπόφερα και δούλεψα πολύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: