Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Εις το όνομα της ξενοφοβίας και του ρατσισμού: Brexit


















«The duke cannot deny the course of law:
For the commodity that strangers have 
With us in Venice, if it be denied, 
Will much impeach the justice of his state;
Since that the trade and profit of the city 
Consisteth of all nations.»

«O δόγης δεν μπορεί να σταματήσει το νόμο·
Γιατί αν περιορίσει τα δικαιώματα που έχουν εδώ,
Στη Βενετία, οι ξένοι, θα βλάψει τα κύρος του κράτους,
Αφού το εμπόριο και τα έσοδα της πολιτείας εξαρτώνται
Από ξένους κάθε έθνους»  

Από το The Merchant of Venice του William Shakespeare (μετ. Ερρίκος Μπελιές)

Και τέλος πάντων o πολύς Roger Datrley του brexit των The Who (των αγαπημένων The Who, από το 1976 που τους έμαθα) πώς θα ακούει, αν το ακούει πια, το στίχο:  “I hope I die before I get old”;




Δεν υπάρχουν σχόλια: