Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

Εξ αφορμής ανάγνωσης - IΙ


Με κελάρυσμα,
διάφανο κυλά,
την άνοιξη στις κοίτες.


Σε ποτάμια και ρυάκια είναι λιωμένος / ο πάγος απ' της άνοιξης τη γλυκιά ματιά˙»: από διάλογο του θεατρικού έργου «Φάουστ», του Γκαίτε, σε μετάφραση Κωνσταντίνου Χατζόπουλου].

Δεν υπάρχουν σχόλια: