Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Κανένας χρόνος ...


[28ης Οκτωβρίου και Γκυιλφόρδου 15.10.2016 09.51]  

Κανένας χρόνος και σύγκριση με τα ύστερα δεν μπορεί να αμβλύνει την αίσθηση του
καθαυτού αφιλόξενου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: