Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Ισορροπίες.

[Άνω Πόλη Μονεμβασιάς, 07.09.2017 08.55]

Έστησε, στον σκληρό τον τόπο, τη φάλαγγα ο ήλιος.
Κι έβαλε στις πλάστιγγες: τ’ αλμυρό νερό και το βράχο από την άλλη.
Και δεν επήρε κλίση.
Κι έβαλε τ’ άπλετο φως με την πολύτιμη βροχή και την αντοχή τ’ ανθρώπου από την άλλη.
Και δεν επήρε κλίση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: