Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Όσο μάς λείπει ...
[Μονεμβασιά, 08.09.2017 06.46]

Όσο μάς λείπει κι ένα κομμάτι απ’ την ανατολή, ο ορίζοντας αιμάσσει.
Πού ‘ναι οι μαθητές σου Γιάννη Ρίτσο; 
Ή πώς δίχως δούλους πολιτισμό να χτίσεις;

Δεν υπάρχουν σχόλια: