Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Ρόδες, άξονες, ελατήρια ...

[10.06.2017 17.34 / 13.06.2017]

Ρόδες, άξονες, ελατήρια, σύνδεσμοι, ρουλεμάν, μεταλλικοί ράβδοι και σωλήνες τοποθετημένοι με βάση τους κανόνες της μηχανικής επιστήμης και της τεχνικής εμπειρίας. Ένα στρώμα τα χωρίζει απ’ τον ιδιόφωνο πόνο και την αγωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: