Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

ÚLTIMO BRINDIS [Nicanor Segundo Parra Sandoval, μετ. Μαρία Θεοφιλάκου]


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΠΟΣΗ

Είτε το θέλουμε είτε όχι
Έχουμε μόνο τρεις εναλλακτικές:
Το χθες, το τώρα και το αύριο.

Και ούτε τρεις
Γιατί όπως λέει ο φιλόσοφος
Το χθες είναι χθες
Μας ανήκει μόνο στην ανάμνηση:
Του τριαντάφυλλου που έχει ήδη μαδηθεί
Δεν μπορείτε να του πάρετε άλλο πέταλο.

Τα χαρτιά για να παίξουμε
Είναι μονάχα δύο:
Το τώρα και η αυριανή ημέρα.

Και ούτε δύο
Γιατί είναι γεγονός καλά εδραιωμένο
Ότι το τώρα δεν υπάρχει
Παρά μόνο όταν πάει να γίνει παρελθόν
Και ήδη έχει περάσει...,
σαν τη νεότητα.

Κάνοντας το λογαριασμό
Το μόνο που μας απομένει είναι το αύριο:
Σηκώνω το ποτήρι μου
Για αυτή τη μέρα που ποτέ δεν φτάνει
Αλλά είναι το μοναδικό
Που έχουμε πραγματικά στη διάθεσή μας.


ÚLTIMO BRINDIS 

Lo queramos o no 
Sólo tenemos tres alternativas: 
El ayer, el presente y el mañana. 

Y ni siquiera tres 
Porque como dice el filósofo 
El ayer es ayer 
Nos pertenece sólo en el recuerdo: 
A la rosa que ya se deshojó 
No se le puede sacar otro pétalo. 

Las cartas por jugar 
Son solamente dos: 
El presente y el día de mañana. 

Y ni siquiera dos 
Porque es un hecho bien establecido 
Que el presente no existe 
Sino en la medida en que se hace pasado 
Y ya pasó..., 
como la juventud. 

En resumidas cuentas 
Sólo nos va quedando el mañana: 
Yo levanto mi copa 
Por ese día que no llega nunca 
Pero que es lo único 
De lo que realmente disponemos.

πηγή: trenopoiisis.blogspot.gr/nicanor-parra.

Δεν υπάρχουν σχόλια: