Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

What Have They Done to the Rain? [Malvina Reynolds]

Ακούστε το εδώ με τη Joan Baez.


Just a little rain falling all around,
The grass lifts its head to the heavenly sound,
Just a little rain, just a little rain,
What
have they done to the rain?
Just a little boy standing in the rain,
The gentle rain that falls for years.
And the grass is gone,
The boy disappears,
And rain keeps falling like helpless tears,
And what have they done to the rain?
Just a little breeze out of the sky,
The leaves pat their hands as the breeze blows by,
Just a little breeze with some smoke in its eye,
What have they done to the rain?
Just a little boy standing in the rain,
The gentle rain that falls for years.
And the grass is gone,
The boy disappears,
And rain keeps falling like helpless tears,
And what have they done to the rain?
Τι έχουν κάνει στη βροχή;

Μόλις μια μικρή βροχή που ολόγυρα πέφτει
Και το γρασίδι σηκώνεται προς την ουράνια μουσική,
Μόλις μια μικρή βροχή, μόλις μια μικρή βροχή,
Τι έχουν κάνει στη βροχή;
Μόλις ένα μικρό αγόρι που στέκεται στη βροχή,
Στην απαλή βροχή που πέφτει εδώ και χρόνια.
Μα το γρασίδι έφυγε,
Τ’ αγόρι εξαφανίστηκε,
Και πέφτουν της βροχής οι στάλες σαν ανήμπορα δάκρυα,
Μα τι έχουν κάνει στη βροχή;
Μόλις απαλά φυσήξει απ’ τον ουρανό,
Χορεύουνε τα φύλλα καθώς τ’ αεράκι φυσά,
Μόλις λίγο αεράκι με στίγματα καπνού,
Τι έχουν κάνει στη βροχή;
Μόλις το μικρό αγόρι που στέκεται στη βροχή,
Στην απαλή βροχή που πέφτει εδώ και χρόνια.
Μα το γρασίδι έφυγε,
Τ’ αγόρι εξαφανίστηκε,
Και πέφτουν της βροχής οι στάλες σαν ανήμπορα δάκρυα,
Μα τι έχουν κάνει στη βροχή;ελεύθερη απόδοση: Γιώργος Πρίμπας

Δεν υπάρχουν σχόλια: