Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Πίσω της αυλόπορτας [Γιώργος Πρίμπας](Καστέλλα, 07.11.2015 10.35)

Πίσω της αυλόπορτας.
Ο λευκός τοίχος.
Ω, πώς μαρμαίρει!

Δεν υπάρχουν σχόλια: