Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Неточка Незванова [Федор Достоевский, Νιέτοσκα Νιεζβάνοβα του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, μετ. ΦΚ]


Τον πατέρα μου δεν τον θυμάμαι. Πέθανε, όταν ήμουνα δύο χρονών. Η μητέρα μου ξαναπαντρεύτηκε δεύτερη φορά. Ο δεύτερος γάμος τής έφερε πολλή δυστυχία, αν και παντρεύτηκε από έρωτα. Ο πατριός μου ήταν μουζικάντης. Ο χαρακτήρας του ήταν απίθανος: ήταν ο σπανιότερος άνθρωπος, ο πιο θαυμάσιος, από όλους όσους είχα γνωρίσει. Κι αυτό λοιπόν αντανακλούσε στις πρώτες εντυπώσεις της παιδικής μου ηλικίας, κι έτσι αυτές οι εντυπώσεις επέδρασαν  πολύ στη ζωή μου. Πρώτα απ’ όλα, για να καταλάβετε την ιστορία μου, θα αναφέρω εδώ τη βιογραφία του. Όλα όσα πρόκειται να σας ιστορήσω εδώ, τα έχω μάθει από το διάσημο βιολιστή Β., ο οποίος ήταν φίλος ενός φίλου του πατριού μου και μόλις που χάρηκε τα νιάτα του.


Отца моего я не помню. Он умер, когда мне было два года. Мать моя вышла замуж в другой раз. Это второе замужество принесло ей много горя, хотя и было сделано по любви. Мой отчим был музыкант. Судьба его очень замечательна: это был самый странный, самый чудесный человек из всех, которых я знала. Он слишком сильно отразился в первых впечатлениях моего детства, так сильно, что эти впечатления имели влияние на всю мою жизнь. Прежде всего, чтоб был понятен рассказ мой, я приведу здесь его биографию. Всё, что я теперь буду рассказывать, узнала я потом от знаменитого скрипача Б., который был товарищем и коротким приятелем моего отчима в своей молодости.

Δεν υπάρχουν σχόλια: