Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Was ist Aufklärung? [Immanuel Kant, μετ. Ευάγγελος Παπανούτσος]

Διαφωτισμός είναι ή έξοδος του ανθρώπου από την ανωριμότητα του, για την οποία ο ίδιος είναι υπεύθυνος. Ανωριμότητα είναι η αδυναμία να μεταχειρίζεσαι το νου σου χωρίς την καθοδήγηση ενός άλλου. Είμαστε υπεύθυνοι γι’ αυτήν την ανωριμότητα, όταν η αιτία της βρίσκεται όχι στην
ανεπάρκεια του νου, αλλά στην έλλειψη αποφασιστικότητας και θάρρους να τον μεταχειριζόμαστε χωρίς την καθοδήγηση ενός άλλου. […]

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. […]

Αίτημα ανολοκλήρωτο.
Περιεχόμενα.
Πρόλογος
Εισαγωγή
Ιδέα μιας γενικής ιστορίας με πρίσμα κοσμοπολίτικο
Απόκριση στο ερώτημα: Τι είναι διαφωτισμός;
Πιθανή αρχή της ιστορίας των ανθρώπων
Τι σημαίνει προσανατολίζομαι στη σκέψη
Η Αποτυχία όλων των φιλοσοφικών προσπαθειών στη θεοδικία
Απάνω στο κοινό στον κόσμο απόφθεγμα: «Τούτο μπορεί να είναι ορθό στη θεωρία, αλλά για την πράξη δεν ισχύει»
Το τέλος των πάντων
(Πάλι το ζήτημα) Αν το ανθρώπινο γένος βρίσκεται σε σταθερή πρόοδο προς το καλύτερο

Δεν υπάρχουν σχόλια: