Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

[Αρχαιολογικός χώρος Κεραμεικού - ΙΙ 13.06.2016]


Στο παρόν, που είναι το δεύτερο μέρος με επιλογή φωτογραφιών από τον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού - που αξίζει να σημειώσουμε ότι μέχρι το 1863 ήταν θαμμένος ολοκληρωτικά κάτω από 8-9 μέτρα επιχώσεις˙ τότε αναδείχτηκε τυχαία ένα εύρημα και έκτοτε άρχισε σταδιακά, με ανασκαφές, να έρχεται στην επιφάνεια: αρχικά το 1870 από την εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία και από το 1913 μέχρι σήμερα από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο - παρουσιάζονται φωτογραφίες από τον «Έξω Κεραμεικό»: το αρχαίο νεκροταφείο:


Δεν υπάρχουν σχόλια: