Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

How? [John Lennon]


Πώς;

Πώς να συνεχίσω τη στιγμή που δεν ξέρω το δρόμο που βαδίζω;
Πώς να συνεχίσω τη στιγμή που δεν ξέρω πού πορεία ν’ αλλάξω;
Πώς να συνεχίσω σε κάτι τη στιγμή που αβέβαιο μου φαντάζει;
Ω! αλίμονο όχι.

Πώς αίσθημα να νιώσω τη στιγμή που δεν ξέρω αν αίσθημα είναι;
Πώς κάτι να το αισθανθώ αν δεν ξέρω το πώς;
Πώς αίσθημα να νιώσω τη στιγμή που τα αισθήματά μου όλα έχουν απορριφθεί;
Ω! αλίμονο όχι.

Η ζωή να ξέρεις μπορεί πολύ να διαρκέσει
Και να ‘σαι δυνατός θα πρέπει
Και ο κόσμος είναι πολύ σκληρός
Κάποιες φορές πως φτάνει πια μέσα μου λέω

Πώς θα μπορούσα να δώσω αγάπη τη στιγμή που να δίνω δεν ξέρω;
Πώς θα μπορούσα να δώσω αγάπη τη στιγμή που πώς να δίνω δεν ξέρω;
Πώς θα μπορούσα να δώσω αγάπη τη στιγμή που ποτέ μου δεν πήρα;
Ω! αλίμονο όχι.

Η ζωή να ξέρεις μπορεί πολύ να διαρκέσει
Και να ‘σαι δυνατός θα πρέπει
Και ο κόσμος είναι πολύ σκληρός
Κάποιες φορές πως φτάνει πια μέσα μου λέω

Πώς να συνεχίσω τη στιγμή που δεν ξέρω το δρόμο που βαδίζω;
Πώς να συνεχίσω τη στιγμή που δεν ξέρω πού πορεία ν’ αλλάξω;
Πώς να συνεχίσω σε κάτι τη στιγμή που αβέβαιο μου φαντάζει;
Ω! αλίμονο όχι.


How?
(πηγή πρωτότυπων στίχων: εδώ )

How can I go forward when I don't know which way I'm facing?
How can I go forward when I don't know which way to turn?
How can I go forward into something I'm not sure of?
Oh no, oh no

How can I have feeling when I don't know if it's a feeling?
How can I feel something if I just don't know how to feel?
How can I have feelings when my feelings have always been denied?
Oh no, oh no

You know life can be long
And you got to be so strong
And the world is so tough
Sometimes I feel I've had enough

How can I give love when I don't know what it is I'm giving?
How can I give love when I just don't know how to give?
How can I give love when love is something I ain't never had?
Oh no, oh no

You know life can be long
You've got to be so strong
And the world she is tough
Sometimes I feel I've had enough

How can we go forward when we don't know which way we're facing?
How can we go forward when we don't know which way to turn?
How can we go forward into something we're not sure of?
Oh no, oh no
Ακούστε το εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: