Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

1.500 χρόνων

Η ελιά, φωτογραφίες, που ληφθήκανε τις 18 και 19.01.2018, από την οποία ακολουθούνε, βρίσκεται στην πλατεία του Μεγάλου του Γένους Σχολή, στη συνοικία Πινακοθήκη / Χίλτον της Αθήνας. Η ηλικία της είναι 1.500 περίπου χρόνων και μέχρι πρόσφατα βρισκότανε στην περιοχή τού Ελαιώνα στο δήμο Αιγιαλείας Αχαΐας. Όμως επειδή από το σημείο που βρισκόταν επρόκειτο να περάσει ο προαστιακός σιδηρόδρομος αποφασίστηκε, να μην κοπεί και καταστραφεί αλλά, να μεταφερθεί μαζί με το ριζικό της σύστημα απείραχτο στο χώρο που σήμερα φιλοξενείται, κάτι που έγινε.   

Δεν υπάρχουν σχόλια: