Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Poème sur le désastre de Lisbonne [François-Marie Arouet de Voltaire, Ποίημα για την καταστροφή της Λισαβόνας, μετ. Γιάννα Πρίμπα ]

Εδώ πληροφορίες για την έντυπη έκδοση τής πρώτης κυκλοφορίας τού περίφημου ποιήματος Poème sur le désastre de Lisbonne (Ποίημα για την καταστροφή τής Λισαβόνας) του François-Marie Arouet de Voltaire, σε μετάφραση Γιάννας Πρίμπα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: