Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

[Τα πολυβολεία στη διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου (1) 20.07.2016]

Στη διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου υπάρχουνε δεκατρία πολυβολεία που κατασκευάσανε οι γερμανοί, την περίοδο της γερμανικής κατοχής 41-44, για να προστατεύσουνε (το διάστημα που τις κατείχανε):
α) την γέφυρα της παλαιάς εθνικής οδού Αθήνας Πάτρας: τον οδικό άξονα που συνέδεε την Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα (τέσσερα πολυβολεία)
β) την τρενογέφυρα, λίγο δυτικότερα της προηγούμενης (τρία πολυβολεία) και
γ) την γέφυρα που υπήρχε τότε λίγες δεκάδες μέτρα δυτικότερα της σημερινής πεζογέφυρας του βιολογικού καθαρισμού (έξι πολυβολεία)..      

Στο παρόν ακολουθούνε φωτογραφίες από τα τέσσερα πολυβολεία εκατέρωθεν της γέφυρας της παλαιάς εθνικής οδού Αθήνας Πάτρας στη διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου.       

Οι τέσσερις πρώτες αφορούνε τα δύο πολυβολεία που βρίσκονται, λίγα μέτρα πριν από τη διώρυγα κατεβαίνοντας προς Πελοπόννησο, στο δεξί μας χέρι, στα όρια του χώρου της ΕΛΠΑ.Οι επόμενες δύο αφορούνε το πολυβολείο που βρίσκεται λίγα μέτρα πριν από τη διώρυγα κατεβαίνοντας προς Πελοπόννησο, στο αριστερό μας χέρι, πίσω από το χώρο του βενζινάδικου της ΒΡ.

Τέλος, οι επόμενες πέντε αφορούνε το πολυβολείο που βρίσκεται λίγα μέτρα μετά από τη διώρυγα κατεβαίνοντας προς Πελοπόννησο, στο αριστερό μας χέρι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: