Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Η πορεία διεθνοποίησης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ από το 1902 έως το 2012 [Θεόδωρος και Παναγιώτα Καραδήμα]
Διαβάστε ή κατεβάστε (σε μορφή pdf), ακολουθώντας το σύνδεσμο εδώ, το εκατοστό ογδοϊκοστό βιβλίο της σειράς "εν καινώ" των 24Γραμμάτων, τη μελέτη των Θεόδωρου και Παναγιώτας Καραδήμα με τίτλο: "Η πορεία διεθνοποίησης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ από το 1902 έως το 2012".Περίληψη.

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στις οποίες έχει προβεί διαχρονικά ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, καθώς και η στρατηγική την οποία έχει ακολουθήσει σε όλη την επιχειρηματική του πορεία. Εν συνεχεία, μελετάται η αντιμετώπιση των εκάστοτε απειλών, τόσο στην Ελληνική, όσο και στη  διεθνή αγορά. Ωστόσο, δε περιλαμβάνει μόνο μία περιγραφή των εκάστοτε στρατηγικών αποφάσεων του Ομίλου, αλλά συνδέει τις αποφάσεις αυτές με την οικονομική συγκυρία που υπήρχε την περίοδο εκείνη και κατά πόσο ήταν επιτυχείς ή όχι οι ακολουθούμενες στρατηγικές του ΤΙΤΑΝΑ, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του. Συνοψίζοντας, η μελέτη του οικονομικού περιβάλλοντος και η επιλογή της στρατηγικής, έδωσαν στον ΤΙΤΑΝΑ, την ώθηση να επεκταθεί αποτελώντας σήμερα υπολογίσιμη δύναμη στην αγορά τσιμέντου και δομικών υλικών σε παγκόσμιο επίπεδο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: