Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Ερωτηματικά - XXVII


τί του σύγνεφου
του λιγνού σκιάζει
τη σκιά κυπαρισσιού;
(18.05.2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια: