Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

[To Τετράγωνο Περιστύλιο στον χώρο του Aρχαιολογικού Πάρκου στην Ακαδημία ΠΛάτωνος 17.11.2017]

Στο τετράγωνο μεταξύ των οδών Μοναστηρίου, Τριπόλεως, Πλάτωνος και Ευκλείδου, στην Ακαδημία Πλάτωνος, σώζονται μέρη από τα θεμέλια του «Τετράγωνου Περιστυλίου», το οποίο ανήκει στο  Αρχαιολογικό Πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος.


Στο σημείο αυτό, επί των οδών Πλάτωνος και Ευκλείδου, αποκαλύφθηκε με τις ανασκαφές της δεκαετίας του 1930 το τμηματικά σωζόμενο «Τετράγωνο Περιστύλιο». Σώζονται μόνο θεμέλια από κροκαλοπαγείς λιθόπλινθους. Το κτήριο χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ. και έχει διαστάσεις περ. 40X40 μ. Παρά τη βορειοδυτική πλευρά του υπάρχει ανεξάρτητη αίθουσα διαστάσεων 12,70X8,40 μ., με δάπεδο από κεράμους. Η αρχιτεκτονική μορφή και η λειτουργία του δεν είναι σαφής. Η κάτοψή του μοιάζει με αυτήν άλλων αθηναϊκών δημοσίων κτηρίων που ερμηνεύονται ως δικαστήρια, όπως του τετράγωνου περιστυλίου της αθηναϊκής Αγοράς. Ασφαλώς όμως ανήκει στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου της Ακαδημίας, ενώ μπορεί να έχει σχέση και με τη φιλοσοφική σχολή του Πλάτωνα. Στην περιοχή του βρέθηκαν θραύσματα τιμητικών και αναθηματικών επιγραφών σχετικών με στρατιωτικό ζητήματα. Πήλινες ζωγραφιστές μετόπες του 6ου αι. π.Χ. μαρτυρούν την ύπαρξη κάποιου αρχαιότερου δημόσιου οικοδομήματος. Μια από αυτές φέρει παράσταση ανδρικής μορφής και μικρού ελαφιού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: