Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

(αδιαίρετα βήματα)


δύση
άνευρη
αυγή
ήττα
βουβή
αν-ένδοξη
χωρίς
ονείρατα
πουλιά
χωρίς
χιόνια
χελιδόνια
θύραθεν
άνοιξες
βλέμματα
κενό
παγωνιά
(28.02.2018)

Δεν υπάρχουν σχόλια: