Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Fiat ars, pereat mundus (*)
(*) Let art be created, let the world perish.------------------------------------------------------
Oscar Wilde: Όταν ο Μπενβενούτο Τσελλίνι σταύρωσε ένα ζωντανό άνθρωπο για να μελετήσει το τρεμούλιασμα των μυών του κατά την ώρα της επιθανάτιας αγωνίας του, ο Πάπας δίκαια του έδωσε άφεση αμαρτιών. Τι είναι ο θάνατος ενός αγνώστου ατόμου όταν αυτός ο θάνατος δίνει τη δυνατότητα ν’ ανθίσει ένα αθάνατο έργο και να γεννήσει, κατά τους λόγους του Κήτς, μια αιώνια πηγή έκστασης;
(Πηγή: "Η ‘Αισθητική Ιδεολογία’ ως Ιδεολογία (Τι σημαίνει η αισθητικοποίηση της πολιτικής" του Martin Jay – μετ. Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, εκδόσεις Ερασμος, 2012 και "Souvenirs sur le Symbolisme" του Ernest Raynaud, Παρίσι, 1895)


Δεν υπάρχουν σχόλια: