Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Για...

[Κανάκια Σαλαμίνας 06.11.2016 10.40]

Την ανατολή του καλαμιδιού
Του δειλινού τη ρέμβη
Την αλμυρή πετσέτα
Το όνειρο
Τη θλίψη
Το αντάμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: