Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Катюша [M. Isakovsky – μετ. στα αγγλικά: Igor Koplevsky – στα ελληνικά: ΦΚ]


Катюша

Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег Катюша, 
На высокий берег на крутой. 

Выходила, песню заводила 
Про степного, сизого орла, 
Про того, которого любила, 
Про того, чьи письма берегла. 

Ой ты, песня, песенка девичья, 
Ты лети за ясным солнцем вслед. 
И бойцу на дальнем пограничье 
От Катюши передай привет. 

Пусть он вспомнит девушку простую, 
Пусть услышит, как она поет, 
Пусть он землю бережет родную, 
А любовь Катюша сбережет. 

Date: 1938
Lyrics: M. Isakovsky
Music: M. Blanter


Katyusha

Apple and pear trees were a-blooming,
Mist (was) creeping on the river.
Katyusha set out on the banks,
On the steep and lofty bank.

She was walking, singing a song
About a grey steppe eagle,
About her true love,
Whose letters she was keeping.

Oh you song! Little song of a maiden,
Head for the bright sun.
And reach for the soldier on the far-away border
Along with greetings from Katyusha.

Let him remember an ordinary girl,
And hear how she sings,
Let him preserve the Motherland,
Same as Katyusha preserves their love.


Κατιούσα

Να που οι μηλιές κι οι αχλαδιές και φέτος πάλι ανθίζουν
Ενώ η ομίχλη ξεγλιστράει απάνω στα νερά
Τώρα η Κατιούσα στέκεται στου ποταμού τις όχθες
Στις όχθες τις απότομες μα και τις δροσερές

Όλο βαδίζει, τραγουδάει ένα γλυκό τραγούδι
Για ένα γκρίζο αετό στις στέππες τις φαιές
Για τη μεγάλη αγάπη της
Που γράμματα κρατάει

Αχ! τραγουδάκι μου γλυκό, του κοριτσιού τραγούδι
Του λαμπερού ήλιου κορμί κι ωραία κεφαλή
Για το στρατιώτη που μακριά τα σύνορα φυλάει
Και η Κατιούσα όλο θερμό το χαίρε στέλνει αυτή.

Ας θυμηθεί ένα απλό και δόλιο κοριτσάκι
Ας τον ν’ ακούσει πως αυτή γλυκά του τραγουδεί
Κι ας τονε την πατρίδα του εκείνος να φυλάει
Σαν η Κατιούσα ερωτικά όλο του τραγουδεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: