Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Αποτύπωμα.


[1ο και 2ο Γυμνάσιο και ενιαίο Λύκειο Ρέντη 04.02.2017 09.38, 08.02.2017]

Δεν θυμάμαι να πρόσεξα αν υπέγραφε της πρώτης μέρας ή απόφοιτος.
Πιθανόν να ήτανε προϊόν εφόδου νυχτερινών εικαστικών δημιουργών της πόλης, αλλά και πάλι, όπως και ‘κείνος (της πόλης) που περπατά κάποτε στα ορεινά μονοπάτια, την επόμενη μέρα στο supermarket θα ψάχνουνε για σπανάκι.
Η εξέλιξη από τις μικρές κοινότητες των αυστηρά (προ)καθορισμένων ιεραρχικά ρόλων και πλαισίων ασφυκτικών, που ο καθένας γνώριζε καθενός τον αριθμό αφοδεύσεων, στις ανωνυμίες του πλήθους των κυνηγών όλο και βαθύτερων, όλο και στενότερων εξειδικεύσεων ή στους επιτηδευμένα ή όχι ιδιότροπους συμπολίτες που θα εξαργυρωθούν σε λιγοστές αναγνωρίσεις ήταν αναπόφευκτη.
Ότι και ό,τι απόκλινε ήταν καταδικασμένο.
Η επόμενη;

Δεν υπάρχουν σχόλια: