Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδραση της στη διοίκηση των επιχειρήσεων [Θεόδωρος και Παναγιώτα Καραδήμα]
Διαβάστε ή κατεβάστε (σε μορφή pdf), ακολουθώντας το σύνδεσμο εδώ, το εκατοστό ογδοϊκοστό πρώτο βιβλίο της σειράς "εν καινώ" των 24Γραμμάτων, τη μελέτη των Θεόδωρου και Παναγιώτας Καραδήμα με τίτλο: "Συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδραση της στη διοίκηση των επιχειρήσεων".


Περίληψη.

Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει τις ρίζες της, στις θεωρίες παλαιότερων ερευνητών όπως είναι οι Cooper και Goleman. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία συστηματική αύξηση του ενδιαφέροντος για την εφαρμογή της σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αναλυτικότερα, παρατηρείται έντονη ερευνητική δραστηριότητα στο κομμάτι του πως μπορεί η συναισθηματική νοημοσύνη να συνδράμει στην καλυτέρευση της απόδοσης, είτε εργασιακής, είτε και μαθησιακής, τόσο των παιδιών, όσο και των ενηλίκων ατόμων που είναι μέλη της κοινωνίας. Σε αυτή την έρευνα, θα παρουσιαστούν οι βασικότερες μελέτες σημαντικών ερευνητών της συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως είναι οι θεωρίες των Goleman και Cooper, εμπλουτίζοντας έτσι την ανάλυση μας. Ακόμη, θα μελετηθούν σημαντικοί τομείς της συναισθηματικής νοημοσύνης, που σχετίζονται με την πρακτική εφαρμογή αυτής, ειδικότερα σε τομείς όπως είναι η εργασία, αναλύοντας τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: