Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Πνευματικό Εμβατήριο [Άγγελος Σικελιανός και μετάφρασή του στα ισπανικά]

Πνευματικό Εμβατήριο

Στίχοι: Άγγελος Σικελιανός (1946)
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης
Πρώτη εκτέλεση: Μαρία Φαραντούρη & Αντώνης Καλογιάννης

Σὰν ἔριξα καὶ τὸ στερνὸ δαυλὶ στὸ φωτογώνι, 
(δαυλὶ τῆς ζωῆς μου τῆς κλεισμένης μέσ᾿ τὸ χρόνο)
στὸ φωτογώνι τῆς καινούργιας λευτεριᾶς σου, Ἑλλάδα, 
μοῦ ἀναλαμπάδιασε ἄξαφνα ἡ ψυχὴ σὰν νἆταν
ὅλο χαλκὸς τὸ διάστημα, ἢ ὡς νἆχα, τ᾿ ἅγιο κελὶ
Τοῦ Ἡράκλειτου τριγύρα μου, ὅπου, χρόνια, 
γιὰ τὴν Αἰωνιότη ἔχαλκευσε τοὺς λογισμούς του
καὶ τοὺς κρεμνούσε ὡς ἅρματα στῆς Ἔφεσος τὸ Ναό...

Γιγάντιες σκέψεις, σὰ νέφη πύρινα ἢ νησιὰ πορφυρωμένα
σὲ μυθικὸν ἡλιοβασίλεμα, ἄναβαν στὸ νοῦ μου, 
τὶ ὅλη μου καίονταν μονομιᾶς ἡ ζωὴ στὴν ἔγνοια
τῆς καινούργιας λευτεριᾶς Σου, Ἑλλάδα. γι᾿ αὐτὸ δὲν εἶπα:

Τοῦτο εἶναι τὸ φῶς τῆς νεκρικῆς πυρᾶς μου...

Δαυλὸς τῆς Ἱστορίας Σου, ἔκραξα εἶμαι, καὶ νά, 
ἂς καεῖ σὰν δάδα τὸ ἔρμο μου κουφάρι, μὲ τὴν δάδα τούτην, 
ὀρθὸς πορεύοντας, ὡς μὲ τὴν ὕστερη ὥρα, 
ὅλες νὰ φέξουν τέλος οἱ γωνιὲς τῆς οἰκουμένης, 
ν᾿ ἀνοίξω δρόμο στὴν ψυχή, στὸ πνεῦμα, στὸ κορμί Σου, Ἑλλάδα.

Εἶπα, καὶ ἐβάδισα
κρατώντας τ᾿ ἀναμμένο μου συκώτι στὸν Καύκασό Σου, 
καὶ τὸ κάθε πάτημά μου ἦταν τὸ πρῶτο, 
κι ἦταν, θάρρευα, τὸ τελευταῖο, 
τὶ τὸ γυμνό μου πόδι ἔπατει μέσα στὰ αἵματά Σου, 
τί τὸ γυμνό μου πόδι ἐσκονταυε στὰ πτώματά Σου, 
γιατὶ τὸ σῶμα, ἡ ὄψη μου, ὅλο μου τὸ πνεῦμα καθρεφτιζόταν, 
σὰ σὲ λίμνη, μέσα στὰ αἱματά Σου.

Ἐκεῖ, σὲ τέτοιον ἄλικο καθρέφτη. Ἑλλάδα, καθρέφτη ἀπύθμενο, 
καθρέφτη τῆς ἀβύσσου, τῆς Λευτεριᾶς Σου καὶ τῆς δίψας Σου, 
εἶδα τὸν ἑαυτό μου βαρὺ ἀπὸ κοκκινόχωμα πηλὸ πλασμένο, 
καινούργιο Ἀδὰμ τῆς πιὸ καινούργιας Πλάσης
ὅπου νὰ πλάσουνε γιὰ Σένα μέλλει. Ἑλλάδα.

Κι εἶπα:
Τὸ ξέρω, ναὶ ποὺ κι οἱ Θεοί Σου, 
οἱ Ὀλύμπιοι χθόνιο τώρα γίνανε θεμέλιο, 
γιατὶ τοὺς θάψαμε βαθειὰ βαθειά, νὰ μὴν τοὺς βροῦν οἱ ξένοι.
Καὶ τὸ θεμέλιο διπλὸ στέριωσε κι᾿ ἐτριπλοστεριωσε
ὅλο μ᾿ ὅσα οἱ ὀχτροί μας κόκαλα σωριάσανε ἀποπάνω...
κι᾿ ἀκόμα ξέρω πὼς γιὰ τὶς σπονδὲς καὶ τὸ τάμα
τοῦ νέου Ναοῦ π᾿ ὀνειρευτήκαμε γιὰ Σένα, Ἑλλάδα, 
μέρες καὶ νύχτες τόσα ἀδέλφια σφάχτηκαν ἀνάμεσά τους, 
ὅσα δὲ σφάχτηκαν ἀρνιὰ ποτὲ γιὰ Πάσχα...

Μοίρα, κι ἡ Μοίρα Σου ὡς τὰ τρίσβαθα
δική μου κι᾿ ἀπ᾿ τὴν Ἀγάπη, ἀπ᾿ τὴ μεγάλη δημιουργὸ Ἀγάπη
νὰ ποὺ ἡ ψυχή μου ἐσκλήρυνεν, 
ἐσκλήρυνε καὶ μπαίνει ἀκέρια πιὰ μέσα στὴ λάσπη
καὶ μέσ᾿ τὸ αἷμα Σου, νὰ πλάσῃ τὴ νέα καρδιὰ
ποὺ χρειάζεται στὸ νιό Σου ἀγώνα, Ἑλλάδα.
Τὴ νέα καρδιὰ ποὺ κιόλας ἔκλεισα στὰ στήθη
καὶ κράζω σήμερα μ᾿ αὐτὴ πρὸς τοὺς συντρόφους ὅλους.

Ὀμπρὸς βοηθᾶτε νὰ σηκώσουμε τὸν ἥλιο πάνω ἀπ᾿ τὴν Ἑλλάδα, 
ὀμπρός, βοηθᾶτε νὰ σηκώσουμε τὸν ἥλιο πάνω ἀπὸ τὸν κόσμο.
Τὶ, Ἰδέτε· ἐκόλλησεν ἡ ρόδα του βαθειὰ στὴ λάσπη, 
κι ἄ, ἰδέτε χώθηκε τ᾿ ἀξόνι του βαθειὰ μέσ᾿ τὸ αἷμα.
Ὀμπρός, παιδιά, καὶ δὲ βολεῖ μονάχος ν᾿ ἀνέβῃ ὁ ἥλιος, 
σπρῶχτε μὲ γόνα καὶ μὲ στῆθος νὰ τὸν βγάλουμε ἀπ᾿ τὴ λάσπη, 
σπρῶχτε μὲ στῆθος καὶ μὲ γόνα νὰ τὸν βγάλουμε ἀπ᾿ τὸ γαῖμα.
Δέστε, ἀκουμπᾶμε ἀπάνω τοῦ ὁμοαίματοι ἀδελφοί του.
Ὀμπρός, ἀδέλφια, καὶ μᾶς ἔζωσε μὲ τὴ φωτιά του, 
ὀμπρός, ὀμπρὸς κι ἡ φλόγα του μᾶς τύλιξε ἀδελφοί μου.

Ὀμπρὸς οἱ δημιουργοί.. Τὴν ἀχθοφόρα ὁρμή Σας, 
στυλῶστε μὲ κεφάλια καὶ μὲ πόδια, μὴ βουλιάξει ὁ ἥλιος.
Βοηθᾶτε με κι ἐμένανε ἀδελφοί, νὰ μὴ βουλιάξω ἀντάμα..
Τὶ πιὰ εἶν᾿ ἀπάνω μου καὶ μέσα μου καὶ γύρα.
Τὶ πιὰ γυρίζω σ᾿ ἕναν ἅγιον Ἴλιγγο μαζί του...
Χίλια καπούλια ταῦροι τοῦ κρατᾶν τὴ βάση, δικέφαλος ἀητός·
κι ἀπάνω μου τινάζει τὶς φτεροῦγες του καὶ βογγάει ὁ σάλαγός του, 
στὴν κεφαλή μου πλάι καὶ μέσα στὴν ψυχή μου.
καὶ τὸ μακριὰ καὶ τὸ σιμὰ γιὰ μένα πιὰ εἶν᾿ ἕνα...
Πρωτάκουστες βαρεῖες μὲ ζωνουν Ἁρμονίες, 
ὀμπρός, σύντροφοι, βοηθᾶτε νὰ σηκωθεῖ νὰ γίνει ὁ ἥλιος πνεῦμα.

Σιμώνει ὁ νέος ὁ Λόγος π᾿ ὅλα θὰ τὰ βάψῃ, 
στὴ νέα του φλόγα. νοῦ καὶ σῶμα. ἀτόφιο ἀτσάλι...
Ἡ γῆ μας ἀρκετὰ λιπάστηκε ἀπὸ σάρκα ἀνθρώπου...
παχιὰ καὶ καρπερά, νὰ μὴν ἀφήσουνε τὰ σώματά μας
νὰ ξεραθοῦν ἀπ᾿ τὸ βαθὺ τοῦτο λουτρὸ τοῦ αἵμα του πιὸ πλούσιο, 
πιὸ βαθὺ κι ἀπ᾿ ὅποιο πρωτοβρόχι.
Αὔριο νὰ βγεῖ ὁ καθένας μας μὲ δώδεκα ζευγάρια βόδια
τὴ γῆ αὐτὴ νὰ ὀργώσει τὴν αἱματοποτισμενη...
Ν᾿ ἀνθίση ἡ δάφνη ἀπάνω της καὶ δέντρο ζωῆς νὰ γένη, 
καὶ ἡ Ἄμπελός μας νὰ ἁπλωθεῖ ὡς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης...

Ἔτσι, σὰν ἔριξα καὶ τὸ στερνὸ δαυλὶ στὸ φωτογώνι
(δαυλὶ τῆς ζωῆς μου τῆς κλεισμένης μέσ᾿ τὸ χρόνο)
στὸ φωτογώνι τῆς καινούργιας Λευτεριᾶς Σου, Ἑλλάδα
ἀναψυχώθηκε ἄξαφνα τρανὴ ἡ κραυγή μου, ὡς νἆταν
ὅλο χαλκὸς τὸ διάστημα ἢ ὡς νἆχα τ᾿ ἅγιο κελὶ
τοῦ Ἠράκλειτου τριγύρα μου, ὅπου, χρόνια, 
γιὰ τὴν Αἰωνιότη ἐχάλκευε τοὺς στοχασμούς του
καὶ τοὺς κρεμνοῦσε ὡς ἅρματα στῆς Ἔφεσος τὸ ναὸ
ὡς Σᾶς ἔκραζα σύντροφοι.


... και μετάφρασή του στα ισπανικά (πηγή: stixoi.info / curros_mujer)

Marcha Espiritual

Letras de Canciones: Angelos Sikelianos
Música: Mikis Theodorakis
Primera representación: Maria Farantouri & Antonis Kaloyiannis

Cuando lanzó la última antorcha en el brasero
(antorcha de mi vida cerrada en el tiempo)
en el brasero de tu libertad nueva, Grecia,
me llameó de repente mi alma como si el espacio
fuera todo cobre, y si tuviera, la celda santa
de Heráclito alrededor de mí, donde por años,
forjaba sus pensamientos por Eternidad
y los colgaba como armas en el Templo de Éfeso....

Pensamientos gigantescos, como nubes encendidas o islas purpúreas
en una mítica puesta del sol, se encendían en mi mente,
porque toda mi vida al momento se quemaba en la preocupación
de Tu nueva libertad, Grecia, por eso no dije:

Esta es la luz de mi pira funeraria....

Grité, soy la Antorcha de tu Historia, y ahí,
que mis restos pobres se quemen, por esta antorcha,
caminando erguido, hasta la última hora,
para que se iluminen todos los rincones del universo,
para que abra un camino al alma, a la mente, a Tu cuerpo, Grecia

Dije, y camine
teniendo mi hígado encendido en Tu Cáucaso,
y cada paso mío era el primero,
y era, pensaba, el último,
porque mi pie desnudo pisaba en Tus sangres,
porque mi pie desnudo tropezaba con Tus cadáveres,
porque mi cuerpo, mi semblante, mi toda mente se reflejaba,
como en un lago, en Tus sangres.

Allí, en tal espejo escarlata, Grecia, espejo insondable,
espejo del abismo, de Tu Libertad y Tu Sed,
me vi a mismo muy pesado, creado de arcilla, de la tierra roja,
un Adan nuevo de la Creación, la más nueva
la que creemos por Tí, Grecia.

Y dije:
Lo sé, sí que Tus Dioses,
los del Olimpo, se convierten ahora en cimientos tectónicos,
porque los enterramos muy profundo, para los extranjeros no los encuentren.
Y los cimientos se solidificaron doblemente y solidificaron triplemente
con todos los huesos que nuestros enemigos apilaron sobre...
y sé también, que por las libaciones y la oblación 
del Templo nuevo que soñaron por Tí, Grecia, 
(sé) que noche y día, tantos hermanos se masacraron,
que no fueron masacrados tantos corderos por la Pascua...

Destino, y Tu Destino el mío hasta la triple profundidad
y del Amor, el grande Amor creador
ahí mi alma se endureció,
se endureció y entra ya intacta en el barro
y en Tu sangre, para moldear el corazón nuevo
que se necesita por Tu nueva lucha, Grecia.
El corazón nuevo que cerró ya en mi pecho
y grito hoy con él a todos los compañeros.

¡Adelante, ayudad para que levantemos el sol sobre la Grecia,
adelante, ayudad para que levantemos el sol sobre el mundo!
¡Porque, ved! su rueda se atascó profundamente en el barro,
y ved, su cubo se sumergió profundamente en la sange.
¡Adelante, muchachos! y el sol no puede levantarse solo
¡Empujad con la rodilla y el pecho para levantarlo del barro,
empujad con el pecho y la rodilla para levantarlo de la sangre!
¡Ved! Nos inclinamos a él como hermanos de sangre.
¡Adelante hermanos! y nos envolvió con su fuego,
¡Adelante, adelante! y nos rodeó con su llama.

¡Adelante, los creadores.... Vuestro empuje llevado
respaldad con cabezas y pies, que el sol no se hunda!
¡Ayudad me también hermanos para que no me hunda con él!... 
Porque él está sobre mí y dentro de mí y alrededor de mí
Porque gira en un Vértigo Santo con él... 
mil ancas del toros mantienen su base, una águila bicéfala
y flapea sus alas sobre mí y su jaleo gime,
al lado de mi cabeza y dentro de mi alma,
y el próximo y el lejano son iguales para mí..
Inauditas Harmonías pesadas me envuelven.
adelante, compañeros, ayudad para levantarse, para que el sol se convierta en espíritu.

Se acerca el Logos nuevo que teñirá todo 
con su nueva llama, mente y cuerpo, acero sólido...
Nuestra tierra se fertilizó suficiente por la carne humana...
gruesa y fecundamente, para que no permitan a nuestros cuerpos
secarse de este baño profundo de la sangre más rica,
más profundo que cada lluvia primera.
Mañana salga cada uno con doce pares de bueyes
para arar esta tierra bañada en sangre...
Para que el laurel florezca y convierta en un árbol de la vida,
y nuestra vid extienda a los límites del universo....

Cuando lanzó la última antorcha en el brasero
(antorcha de mi vida cerrada en el tiempo)
en el brasero de tu libertad nueva, Grecia,
de repente mi grito grande se reanima,como si el espacio
fuera todo cobre, y si tuviera, la celda santa
de Heráclito alrededor de mí, donde por años,
forjaba sus pensamientos por Eternidad
y los colgaba como armas en el Templo de Éfeso....
cómo os grito compañeros.

Δεν υπάρχουν σχόλια: