Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Συμβουλή προς εκλογείς [Παναγιώτης Πανάς]Συμβουλή προς εκλογείς.

Ως είν’ τα πράματα, δεν είναι χρεία
Ο αντιπρόσωπος νάχη σοφία,
Με τα Συντάγματα να βασανίζη
Το νου, το δίκαιον να ξενυχίζη,
Ή να σκοτίζεται τι ‘ς την πατρίδα
Τώρα χρειάζεται… Μια εφημερίδα
Με σοβαρότητα σαν καππακίζη
Κι ό,τι εκαπάκκισε αποστηθίζη…
Φθάνει… Άλλο τίποτα δεν θέλει εκείνος,
Λυκούργος, Σόλωνας είναι και Μίνως…
Εάν δεν έμαθε τα νομικά,
Δεν είναι τίποτα,… Ψυχρά κακά
Με τους Μ ι ν ί σ τ ρ ο υ ς μας σαν τα βολεύη,
Φθάνει, πιστεύουμε, και περισσεύη.
Για τα συμφέροντα του δημοσίου
Είναι αξετίμητος… Η  χ ε ι ρ  Κ υ ρ ί ο υ
Αφίνει ήσυχα να τα ξεμπλέξη
Στίβει πλάτες του και… ό,τι βρέξη.
Μονάτος γάιδαρος με αυτιά έναν πήχυ
Είναι όποιος σκέπτεται για ξένη τύχη:
Όποιος το σκότι του λέει πως πρέπει
Με ξένα μάγκανα να τρώη, να σέπη.
Σήμερα ο Κύριος - Ε γ ώ  πλησίον
Είναι ‘ς τον άνθρωπο μόνος… Και ποίον
Κανένας άλλονε θα αγαπήση;
To  ε γ ώ  ‘ς τον άνθρωπο είναι όλη η φύσι.
Τιμή; Συνείδηση; Είναι παγίδα.
Όποιος είναι άξιος πηδά… Η πατρίδα;
Είν’ ένα εύμορφο και πλούσιο αμπέλι
Με δίχως φράμματα… Τρυγά όποιος θέλει.
Λαός; Δικαίωμα;… ‘Σ τα μάτια σκόνι.
Οπόχει δύναμι τρώει πεπόνι.
Η αδελφότητα;… Σκύλοι και γάτοι…
Και η ισότητα;… Λόγια, απάτη…
Αδέλφια είμαστε όλοι, σας λένε
Αλλά τ' αδέλφια μας και ν’ αναπνέεν
Χωρίς τη γνώμη μας δεν εμπορούνε.
Σκέψι και θέλησι δω δεν χωρούνε.
Πίστι χρειάζεται. Αυτή σας σώνει…
Γνώμη εξεφράσατε;… Εις την αγχόνη.
Λοιπόν… Πολίτες μου ν’ ακολουθήστε,
Θέλτε δεν θέλετε, και να ψηφίστε,
Πρέπει  χ α μ ά λ ι δ ε ς  ή αγύρτες φίνους,
Τιμή να κάνουνε ‘ς τους Βεδουίνους.


(1881)Δεν υπάρχουν σχόλια: