Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

ίριδα


ούτε είχε βεβαίως αρκούντως πειστεί για την αξία αυτής της επιπλέον εξέτασης την οποία δεν είχε ο ίδιος εισηγηθεί αν και είχε προσυπογράψει μετά από συζήτηση με την ιεραρχία του Ιδρύματος και πάντως είχε αξιολογήσει ως μη αντιτιθέμενη στις δικές του προτάσεις αλλά το σημαντικότερο πως ήταν σαφώς υποχρέωση του όχι απλώς  να ανταποκριθεί κάτι αυτονόητο για τη θέση του και τη συνεισφορά του με τις μελέτες του οι οποίες ευοδώθηκαν να ολοκληρωθούν έξι ολόκληρους μήνες ενωρίτερα του προϋπολογισμένου χρόνου κάτι που του αναγνωρίστηκε κι επιβραβεύτηκε οι οποίες μάλιστα απέδωσαν μία νέα θεώρηση πάνω στις συνέπειες στους απογόνους μίας φυλής  από την ανεξέλεγκτη διάχυση γενετικών διαφοροποιήσεων οφειλομένων σε ξένα προς τη φυλή άτομα και τοιουτοτρόπως να καταδείξει την προσήλωσή του στις αρχές του Κράτους αρχές απολύτως αναγκαίες για την ύπαρξή του και την ευημερία και μακροημέρευση των υπηκόων κάτι για το οποίο ήταν αναμφίβολα πεπεισμένος και προς τούτο πρόστρεξε να είναι αυτός και οι άμεσοι συγγενείς του από τους πρώτους που θα εξεταστούν στο ανακλαστικό φασματοσκόπιο καταγραφής των υπέρυθρων συχνοτήτων της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας από την ίριδα των οφθαλμών σε συνθήκες ελεγχόμενου και συγκεκριμένου φωτισμού ώστε να αποδειχθεί αν ο μέσος όρος των φασμάτων των δυο οφθαλμών βρίσκεται εντός του αποδεκτού ορίου ανοχής που ορίστηκε στο 5% απόκλιση από το φάσμα τού ορισμένου ως πρότυπου οφθαλμού ούτε είχε προλάβει να ολοκληρώσει κάποιες σκέψεις του για τις προτάσεις τις οποίες θα υπέβαλε σήμερα αργά το βράδυ πάνω σε τρέχοντα θέματα διοικητικής φύσης  μετά που θα έφευγε για το Ίδρυμα αμέσως μετά από αυτήν τη διαδικασία στην οποία περίμενε μεν κάποια ώρα αλλά ήταν ευτυχώς τώρα ο επόμενος να εξεταστεί όταν ο γιός του που είχε εξεταστεί αμέσως πριν από αυτόν μιας και δεν έπρεπε να αργήσει για το σχολείο βγήκε συνοδεία ειδικών φρουρών και απομακρύνθηκε γρήγορα φορώντας μία λευκή μπλούζα όπου ευδιάκριτα αναγραφόταν εκτός προδιαγραφών

Δεν υπάρχουν σχόλια: