Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Νέος Κόσμος


περνάγανε τα τραμ
περνάγανε σκιές
περνάγαμε καθήμενες
περνάγανε κι ορθές
και ήτανε τα ίδια
και ήτανε ταυτές
συριγμοί περνάγανε
περνάγανε σιωπές
στο μόνο έργο
στη μία τη σκηνή
στις ράγες τις αυτές 

Δεν υπάρχουν σχόλια: